Back

K.L.E.I.T Youth Red cross Wing Students List 2020-21

1) MOHAMMED SHAH KHADRI(5th Sem Mech)
2) ADARSH S TELGAR (5th Sem Mech)
3) AMOGH S KULKARNI (5th Sem Mech)
4) SIDDARTH MOKASHI (5th Sem Mech)
5) RANGANATH PUJERI(5th Sem Mech)
6) PRAVEEN SOMAPUR(5th Sem Mech)
7) PREMKUMAR N MUGABASAV(5th Sem Mech)
8) SIRMAS K (5th Sem Mech)
9) SAMPADA P (7th Sem EC)
10) SHIVANI S GUNAGI (7th Sem EC)
11) SAHANA S R (CS 3rd SEM )
12) SNEHA M (CS 3rd SEM )
13) PRERANA (CS 3rd SEM )
14) RAAVI SAI (CS 3rd SEM )
15) RAKESH (CS 3rd SEM )
16) RAVITEJ (CS 3rd SEM )
17) LIKITH (CS 3rd SEM )
18) GOUTAMI ANGADI ( EC 3rd SEM)

YRC Student Management Committee 2020-21

1. Student Vice Chairman-Alfans Ahmed Khatib
2. Student Secretary- Prashant Pattanshetti
3. Joint Secretary – SAHANA S R

K.L.E.I.T Youth Red cross Wing Students List 2019-20

1. AKSHAYBM(5th Sem Mech)
2. ANANTHACHAITANYANG(5th Sem Mech)
3. SHIVAREDDY J. METI(5th Sem Mech)
4. SHRINIDHI S. TEMBE(5th Sem Mech)
5. SOMANNA PUJARI(5th Sem Mech)
6. SHRIHARI KATTI (5th Sem Mech)
7. MANJUNATH S. LOLENAVAR(5th Sem Mech)
8. BASAVANNEPPA Y PADENNAVAR
9. SAMPADA P (5th Sem EC)
10. SHIVANI S GUNAGI (5th Sem EC)
11. SHAIKH JASMEEN BANU (5th Sem EC)
12. MANISHA (5th Sem EC)

Our Events

<h1>STOP ADS</h1>